بند انداختن مو

از بین بردن موهای زائد بدن به دو روش موقت و دائمی