بلندترین زنجیر دست‌ساز در جهان

طویل ترین زنجیر طلای دست ساز ر دبی +عکس

طلای دست ساز,سنگین ترین زنجیر طلای دست ساز

طلای دست ساز,سنگین ترین زنجیر طلای دست ساز

The longest chain of gold handmade in Dubai Photo