بروز آکنه

قیافه افراد پس از ده سال استرس داشتن عکس

قبل و بعد آرایش,چهره انسان بعد از ده سال

قبل و بعد آرایش,چهره انسان بعد از ده سال

After ten years of stress people face a Photoپوست زیبا با این 6 ترفند

http://up.golimode.ir/up/golimode/Pictures/LITEMODE_IR/lite_mode/ir/1/LITEMODE.IR_4.jpg

خانم هایی که پوستی درخشان و زیبایی دارند هر روزه 6 کار زیر را انجام می دهند :