بازی‌های المپیک

افتتاحیه بازی های آسیایی با حضور یانگوم‌

افتتاحیه بازی های آسیایی با حضور یانگوم‌ + عکس

افتتاحیه بازی های آسیایی با حضور یانگوم‌

The inaugural Asian Games arak internet presence