بازیگران چینی مقیم ایران

عکس‎‌های جدید منگ هان ژانگ + گفتگوی خواندنی

عکسهای منگ هان ژانگ بازیگر چینی ایرانی

حجاب برایم جالب است / شاید با یک مرد ایرانی ازدواج کنم / هنوز مسلمان نشده ام و …..