این موقع موهایتان را رنگ نکنید

این موقع موهایتان را رنگ نکنید

http://up.golimode.ir/up/golimode/Pictures/LITEMODE_IR/lite_mode/PALTO/ar4-2400.jpg

برخی از بیماری‌ها، عوارضی بر روی موها ایجاد می‌کنند