اینستاگرام نگار جواهریان

محبوبیت طلایی نگار جواهریان پس از درخشش در فیلم طلا و مس