انگشتر 2016

تزیین انگشتر قدیمی دخترانه با نگین

تزیین انگشتر قدیمی دخترانه با نگین

تزیین انگشتر قدیمی دخترانه با نگین 

Older girls decorated with jeweled ring