انواع پلو و چلو

طرز تهیه ته چین مرغ با قارچ

طرز تهیه ته چین مرغ با قارچ,ته چین مرغ

طرز تهیه ته چین مرغ با قارچ

Te Chinese chicken with mushrooms recipeطرز تهیه عدس پلو با خرما

طرز تهیه عدس پلو با خرما

طرز تهیه عدس پلو با خرما

How to prepare lentil pilaf with datesطرز تهیه ته چین آلو و اسفناج با مرغ

طرز تهیه ته چین آلو و اسفناج با مرغ

طرز تهیه ته چین آلو و اسفناج با مرغ

Directions bottom with chicken spinach plum and China