اصول مراقبت از مو‌هاي رنگ‌شده

عوارض رنگ مو را جدی بگیرید !!

عوارض رنگ مو را جدی بگیرید

نکته جالب توجه دیگر اینکه از آنجا که رنگ مو روی ساقه مو اثر می‌کند و کاری با ریشه مو ندارد،اصول مراقبت از مو‌هاي رنگ‌شده


http://up-is.ir/up-s4/137172255341.jpg

رنگ كردن مو، قدمتي ديرينه دارد انسان‌ها......