اس ام اس های فلسفی با موضوع خدا

اس ام اس های زیبا و خواندنی در مورد خداوند

اس ام اس های زیبا و خواندنی در مورد خداوند

آرزویی بکن ...
گوش های خدا پر از آرزوست و دستهایش پر از معجزه ...اس ام اس های زیبا با موضوع خداوند آبان 92


http://rozup.ir/up/litemode/litemode.ir/model_aroos/1176.jpg

شک دارم که خالق دانه های انار

زندگی مرا بی نظم چیده باشد…