اس ام اس روز های بارانی2014

اس ام اس های عاشقانه ,دوست دارم93

http://rozup.ir/up/litemode/litemode.ir/EYE_MODE/LITEMODE.IR_10.jpg

دیوانه نیستم !

فقط ، فقط طوری “خاص” که دیگران نمیتوانند ، تو را “دوست” دارم