اس ام اس تنهایی

اس ام اس جدید عاشقانه اردیبهشت

اس ام اس جدید عاشقانه اردیبهشت

اس ام اس جدید عاشقانه اردیبهشت

May romantic smsپیام کوتاه غمگین و فوق العاده عاشقانه

اس ام اس غمگین و فوق العاده عاشقانه زیبا

پیام کوتاه غمگین و فوق العاده عاشقانه

Extremely sad and romantic smsاس ام اس عاشقانه حس عاشقی

جدیدترین پیامک های احساسی و عاشقانه

اس ام اس عاشقانه حس عاشقی

Feel romantic love smsاس ام اس عاشقانه جدید

اس ام اس عاشقانه جدید

اس ام اس عاشقانه جدید 

New love smsاس ام اس تنهایی و غمگین


http://up.litemode.ir/up/fashionlite/Video/wrw/rt/WQ/Tonic-model-16.jpg

بس که دیوار دلم کوتاه است

هرکه از کوچه "تنهایی" ما می گذرد

به هوای هوسی هم که شده

سرکی می کشد و می گذرد