استاتوس به سلامتی

اس ام اس های زیبای به سلامتی


http://rozup.ir/up/litemode/litemode.ir/model_sorat/24pkpe8.jpg

سلامتی کسی که دیگه بهش زنگ نمیزنم

اما اگه بفهمم خطش خاموشه دق می کنم