از خواص موز چه می دانید؟

موز بهترین غذا برای رشد و تغذیه کودکان

موز بهترین غذا برای رشد و تغذیه کودکان

موز بهترین غذا برای رشد و تغذیه کودکان

Banana growing and feeding the best food for children