ارگانیک بودن یعنی چه؟

برای شناسایی لوازم آرایشی به چه نکاتی توجه کنیم؟