اتاق ناهارخوری

معماری کامل یک خانه بازسازی شده در ناحیه ییلاقی