آمینو اسید

ترفند آرایشی: آیا بلندی مو موجب ریزش آن می‌شود؟