آموزش صحیح ریمل زدن

روش جلوگیری از چسبیدن مژه ها و آموزش صحیح ریمل زدن

آموزش صحیح ریمل زدن,جلوگیری از چسبیدن مژه ها

آموزش صحیح ریمل زدن,جلوگیری از چسبیدن مژه ها

Methods prevent sticking eyelashes and mascara proper training, theراه حلی برای ریمل خشک شده

http://rozup.ir/up/litemode/litemode.ir/TARFAND/LITEMODE.IR_8.jpg

یک ریمل مخصوصا اگر جنس مرغوبی هم نداشته باشد پس از مدتی خشک و غیر قابل استفاده خواهد شد که گاهی لوازم آرایش