آموزش تغییر یقه لباس

آموزش نو کردن لباس با تغییر مدل یقه

آموزش نو کردن لباس با تغییر مدل یقه

آموزش نو کردن لباس با تغییر مدل یقه

New training paradigm shift dress with collarآموزش مدلی برای تزیین یقه لباس و پیراهن زنانه

آموزش مدلی برای تزیین یقه لباس و پیراهن زنانه

آموزش مدلی برای تزیین یقه لباس و پیراهن زنانه

Training model for decorating collar and Blouses