آرایش عروس 2014

آرایش گونه

http://up.golimode.ir/up/golimode/Pictures/LITEMODE_IR/mode/0z99l5nuooziwq3e9c8a.jpg

چه صورتهای استخوانی و لاغر و چه صورتهای گرد و تختی که برجستگی گونه ندارند و صاف و یکدست