آرایش صورت کشیده و لاغر

چگونه مانع ریزش و آب شدن آرایش صورت خود شویم؟آرایش مخصوص صورت های کشیده