آرایش خط لب

آرایش لب باریک، اینجوری لباتون پرحجم ودرشت میشه!

آرایش لب باریک

آرایش لب باریک 1-با کمک کرم پودر یا پوشاننده ها ی آرایشی کاملا لب های خود را بی رنگ