آخرین عکس داوود رشیدی

داوود رشیدی پیشکسوت سینمای ایران درگذشت/ زمان و مکان تشییع!