آب نبات و آدامس های رژیمی

قبل از سفر با هواپیما این غذاها را نخورید

دانستنی‌های سفر,دانستنی‌های سفر با هواپیما

قبل از سفر با هواپیما این غذاها را نخورید

Do not eat these foods before traveling by plane