عکس عاشقانه بوسه و بغل کردن + متن های احساسی و عاشقانه

shab-yalda-95

مطالب جدید و خواندنی

عکس عاشقانه بوسه و بغل کردن + متن های احساسی و عاشقانه

عکس عاشقانه بوسه و بغل کردن + متن های احساسی و عاشقانه

عکس عاشقانه بوسه و بغل کردن + متن های احساسی و عاشقانه

*** ﻣﻠﺘﻲ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﻴﺴﺖ… ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺩﺍﺭﻥ … ﻳﺎ ﻣﺨﺎ ﺗﺐ ﺩﺍﺭﻥ! / ملتی هستیم که فقط تو ترافیک پشت همیم… / ملتی هستیم فارسی حرف میزنیم عربی دعا میکنیم انگلیسی نسخه میدیم ترکی تصمیم میگیریم ولری عمل میکنیم واسه همین همه دنیا تو کار ما موندن!! /  پدر ژپتوی عزیز سلام! خواستم بدونید من در کشوری زندگی می کنم که توی اون «دماغ مردم» هر روز کوچیکتر و «دروغ هاشون» هر روز بزرگتر میشه !!! / در کشوری زندگی میکنم که: قیمت ویندوز سِوِن = ۳ هزار تومن قیمت ماست سون = ۹ هزار !!! / در کشوری زندگی میکنیم که وقتی به فرودگاه میرویم می پرسیم پرواز ساعت ۱۷ ساعت چند پرواز خواهد کرد؟ شارژ ۲ هزاری چنده؟! اتوبوس ساعت ۱۲ چند حرکت میکنه؟! / من در کشوری زندگی میکنم که شعار مردمش مرگ بر آمریکاست اما تنها آرزویشان یکبار دیدن آمریکاست….

عکس عاشقانه بوسه و بغل کردن,متن های احساسی و عاشقانه

شب تولدم همه گفتن آرزو بکن شمعتو فوت کن …..
چشمامو بستمو آرزو کردمو شمع فوت کردم ……
مامانم گفت من میدونم چی آرزو کردی پول …..
ابجیم گفت ماشین ….
دوستام گفتن ی عشق پولدار و خوب…..
من به همشون فقط خندیدمو نگاه کردمو تو دلم گفتم…..

  آرزو کردم شمع تولدسال دیگه ام رو سنگ قبرم روشن کنید و جای من باد شمعو خاموش کنه …….
  هیسسسسسسسس فقط بگو آمین
  به سلامتی اون شب… 

عکس عاشقانه بوسه و بغل کردن,متن های احساسی و عاشقانه

من یه دخترم شاید مثل شیشه باشم و زود بشکنم اما با تیکه هام شاهرگ زندگیتو میزنم مواظب باش….

عکس عاشقانه بوسه و بغل کردن,متن های احساسی و عاشقانه

وقتی میخواهی به کسی بگویی "دوستتدارم"..!

خوب فکر کن مبادا چراغی به دلش روشن کنی…

که خاموش کردنش به مرگ مساوی باشد

 

عکس عاشقانه بوسه و بغل کردن,متن های احساسی و عاشقانه

وقتی دستت تو دست عشقته و آروم یه فشار کوچیک به دستت میده …

بی تفاوت ازین فشار رد نشیا

داره باهات حرف میزنه

میگه دوست داره!

میگه هوات و داره!

میگه حواست به من باشه!

میگه حواسش بهت هس!

میگه تنها نیستیا!

میگه….

تو هم همینجور که دستت تو دستشه

آروم انگشت شصتت و بکش رو انگشتاش…


آره
یه وقتایی بی صدا و بی نگاه حرف بزنین

 

عکس عاشقانه بوسه و بغل کردن,متن های احساسی و عاشقانه

 ♥میدونے؟؟♥ 

♥رژ رنـــــگـے زدن خیلی قشنگه…♥
♥اماقشنگه واسه وقتے که عشقت بخواد لباتـــــ رو ببوســـــه♥
♥پیرهن کوتاه عــروسـکے پوشیدن خیلے قشنگه♥
♥اماوقتے عشقت ازبیرون میاد وخستست وبادیدنت تواون لباس♥
♥خستگے یادش میره…♥
♥موهاے بلند قشنگه…♥
♥وقتےقراره عشقت نازشون کنه وببوسه…♥
قشنگه که خودتولوس کنی ودلبرے کردنوبلد باشے…♥
♥فقط یادت باشه براے عشقت کسے که بهش تعلق دارے♥
♥نه همه ے پسراے دورت♥
♥ســـــلامتے هــــمه دخترایــــے کہ هـــمه وجــودشـون مــــالـــــه یــک نفـــره♥

 

عکس عاشقانه بوسه و بغل کردن,متن های احساسی و عاشقانه

 به کام ساقی …

 به نام هوالباقی…

 مے گفت خوشم نمیاد مشروب بخورے ؛

منم نمےخوردم ؛

ولے امشب مے خورم…….

بد نیست بخورم بسلامتے اونے ک مے گفت : سرما خوردم ولے من بازم محکم بغلش مے کردم و مے بوسیدمش ….. بسلامتے اونے که مے پیچونه و جواب تماس

رو نمیده و دهن آدمو از استرس سرویس میکنه؛

بعد میاد راحت میگه : گوشیم رو بے صدا بود نفهمیدم…. بسلامتے پسرے که وقتے میره مهمونے خونه فامیل زنگ مے زنه و نیم ساعت باهات حرف میزنه تا بهت نشون بده تو نخ هیچکدوم از دختراے مهمونے نیست….

بسلامتے پسرے که وقتے تو خیابون یکے بهت کج نگاه کرد دکور صورتش عوض میشه….

بسلامتے پسرے ک وقتے بعد از ی دعواے مفصل با هم آشتے کردین ازش مے پرسے دوسم دارے ؛

لبخند بزنه و دستشو دور گردنت حلقه کنه و بگه عاشقتم ب مولا….!

 سلامتی قطره های اشکی که الان روی گونمه

سلامتی خودم که بخاطره ۱نفر دوره ۱۰۰نفرو

خط کشیدم

سلامتی کسی که الان با خوندن این حرفام بغضش گرفته …

 سلامتی بغضم که الان داره خفم میکنه

 سلامتی خودم که …"

که خیلی تنهام…خیلی انقدی ک حرفام واسش بی ارزشه

 

عکس عاشقانه بوسه و بغل کردن,متن های احساسی و عاشقانه

یکی که اومد تو زنوگیتو شد زندگیت اونقدر بش محبت کن که به خودش اجازه نده ازت سوال کنه دوسم داری

پیش خودت میگی مَرده، مرحم درده

ولی بدون اونم درد داره و بعضی وقتا محتاج یه خورده محبته، محبت از طرف تو، کسی که زندگیشه، کسی که آیندشو با اون میبینه


مرد هم احتیاج داره به محبت، دستاشو نبین درشته، صداشو نبین کلفته، دلش که بشکنه، اشکش که سرازیر شه دیگه نیازی به محبت نداره چون دیگه احساسی نداره

 

عکس عاشقانه بوسه و بغل کردن,متن های احساسی و عاشقانه

"بـے رحمانه ترین"

'خیــــــــــــــــــــــانت'?!

"این" است

که…

'وارد'

"زنـــــــــــــــــــــــدگے"

'کسے' شوے !

"وابســــــــــــــــته اش" کنے !

و…

'بعد'

از "مدتے"

'آنقــــــــــــــــــــــــــــدر'

"زندگیش" را

"خــــــــــــــــــــــالے"

'کنے' که…

یک "عمــــــــــــــــــــــر"

با "خاطراتت"

"بمیرد"!!

هیچ 'چیز'

"بدتر" از

"قتـــــــــــــــــــــــــل احســــــــــــــــــــــــــــاس"

'نیست'…..

 

عکس عاشقانه بوسه و بغل کردن,متن های احساسی و عاشقانه

می دانی..؟

آدم های ِ ساده..

ساده هم عاشق می شوند..

ساده صبوری می کنند..

ساده عشق می وَرزَند..

ساده می مانند..

اما سَخت دِل می کنند..

آن وقت که دل می کنند..

جان می دَهند..

سخت میشکنند..

سخت فراموش میکنند..

آدم های ِ ساده…

 

عکس عاشقانه بوسه و بغل کردن,متن های احساسی و عاشقانه

گاهی اوقات تو زندگی

تو اوج ناراحتی فقط و فقط

دلت می خواد خیلی ناگهانی یکی محکم بغلت کنه و

بگه غصه نخور من همیشه پشتتم

هر چقدر هم کم باشه اما تو اون لحظه

همین که یکی رو پشتت حس میکنی

قد یه دنیا ارزش داره

اونجاست که از هر چی غم و ناراحتی چیزی تو دلت نمیمونه

اما نمیدونم چرا چیز به این سادگی رو

هیچکس بلد نیـــــــــــست…

 

عکس عاشقانه بوسه و بغل کردن,متن های احساسی و عاشقانه

وقتی تند تند غر میزنم و سکوت میکنی…

بعد سرمو میارم بالا و تو فقط نگام میکنی …
میگی:
ای جونم قیافشو…
بعد هر دو میخندیم…
همون لحظه است که تو دلم میگم خدایا ازم نگیرش .

 

عکس عاشقانه بوسه و بغل کردن,متن های احساسی و عاشقانه

تنها باشی
روز تعطیل باشه …
غروب باشد …
باران هم ببارد …..
احساس میکنی

بلاتکلیف ترین آدم دنیا هستی…!!

 

عکس عاشقانه بوسه و بغل کردن,متن های احساسی و عاشقانه

داشتـن یه حامـــی ؛
شیرین ترین چیز تو زندگی آدمه !

چه زن باشه ،
چه مرد ….
چه آشنا چه غریبه !
چه خونوادت ؛
چه دوستت …..

کاش یه آدمایی اینو بفهمن … !!!

 

عکس عاشقانه بوسه و بغل کردن,متن های احساسی و عاشقانه

 

متن های عاشقانه جدید

وقتی دوونفرازهم جدامیشن… دیگه نمیتونن مث قبل همو دوست داشته باشن! چون به قلب همدیگه زخم زدن! نمتونن دشمن همدیگه باشن: چون زمانی همو دوست داشتن! تنها میتونن اشناترین غریبه برای همدیگر باشند……


هنگام به دنیا آمدن در گوشمان اذان می خوانند ولی نمازی نمی خوانند!

هنگام مرگ برایمان فقط نماز میخوانند… بدون اذان … اذان هنگام تولد برای نمازی است که هنگام مرگ می خوانند… چقدر کوتاهست این زندگی… به فاصله یک اذان تا نماز .

قدر بدانیم با هم بودن را …

گاهى دلمان گرفت از انهایى که در دلمان بودند از حرفهایى که شنیدیم پشت سرمان گفتند از هنر کنایه زدنشان از حرفایى که زدند و نتوانستیم جواب بدهیم نه اینکه بلد نبودیم انگار چیزى در قلبمان نمیگذاشت چیزى به نام "حرمت" دلمان گرفت از معرفتشان

.........................................................

دو ُراٰهـیـہ عَجـیبـیہِ…!↹
وَقـْتـے نَدوُنـے مُـراٰحـِمـے یـاٰ مــُزاٰحـِمِـشْ …!∅↮
وَقْـتے نَـدوُنے مَـرْحَـم‌ زَخـْماٰشے یـاٰ نـَمـَکْ‌ مـیــپـاٰشے روُشـوُن …!
وَقـْـتے نـَدوُنـے بـاٰیـَدْ بـِخـاٰطـِرِشْ بـِجـَنْگے یـاٰ ڪـِنـارْ بـِکـِشے …!↮
دوُ راٰهـیـهِ سَخْـتـیـهِ …!↹
وَقـْتـے بـَعْد ْاَزْ روُزْهـاٰ اِنْتِظـاٰرْ …،✘
نـَدوُنـے ☜مـوُنـْدَنِـتْ☞ روُ مـیـخـواٰد یـاٰ ☜رَفْتَنِتْ☞ روُ ..

****************************************************

✍ ﺩﻭ ﻧَﻔـــَــﺮﻭ  ﻫﯿــــﭽْﻮَﻗــــﺖ ﻧَﻤﯿـــــﯿﺒﺨﺸﻤــــ ???? ﺍﻭﻧـــــے ﮐـــــﻪ ﭘُﺸـــﺘـِـ ﺳَــــﺮﻡ ﺣَﺮﻓــــ➣ ﺯﺩ و ﺍﻭﻧــــے ﮐــــﻪ ⇦ﺣَﺮﻓـــﺸـــﻮ⇨ ﺑـــﺎﻭﺭ ﮐـــﺮﺩ… ▼ ☜ﻣـــَــﻦ ﺍﮔﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻫـَــمــــه ﺭﻭ ببـــَﺨــﺸﻢ ﮐﻪ ﺁﺩﻡ ﻧــــــِـــﻤﻴﺸﺪﻡ . . .☆☆ ﺧــٌـــــــــــــــﺪﺍ ﻣﻴﺸــﺪﻡ …☞ 

****************************************

دو تا حرف رو همیشه یادتون باشه…

موندنی با "لگدم"نمیره…

رفتنی با "خواهش"نمی مونه..

وقتی دنیایت به اندازه یک نفر کوچیک میشود…

و یک نفر به اندازه .خدا برایت بزرگ…

قمار بزرگی کرده ای!

اگر برود…

دین و دنیایت را یک جا باخته ای!!!

**********************************

چــه زیبــاست وقتـی میفهمـی

کسـی زیــر ا یـن گنــبد کبــود

ا نتظــارت را میـکشـــــد

چــه شیرین اســـــت

طعــم پیامکی کــه

میگـــوید :

" کجا یـی نگران شدم "

و چه تلخ است که

قدر نگرا نی ها یت را نمیدا ند …

/////////////////////////////////

تف به خیابونی که:

.

.

.

.

.

فروختن مواد توش آزاده ولی…

گرفتن دستای کسی که دوستش داری جرمه…

****************************************************

تا حالا شده عطر تن کسی بپیچه تو خوابت..؟
نخند ..!! دیوانه نشدم
فقط کمی بیشتر از حجم دلم دوستت دارم

*///////////////////////////////////////*

ﺁﯾﻨﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :ﭘــﯿــﺮ ﺷﺪﯼ. . .
ﻣــﻮﻫﺎﯼ ﻣﺸﮑﯽ ﺍﺕ ﺳﭙـﯿـﺪ ﺷﺪ.
می گویم: ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﯾﻨﻪ,
ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﺭﻧﮓ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺟــﻮﺍﻥ ﻣﯿﺸﻮﻡ…
ﺩﻟﻢ ﺑﺎ ﺑـﻐـﺾ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ: ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻣﺮﺍ ﻫﻢ ﺭﻧﮓ ﮐﻨﯽ؟. . .
ﺯﯾﺮ ﻟﺐ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ ﺩﻟـــﮑــﻢ،

*/*/***********************//*

زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ٠٠٠

♥ وﻗﺘﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﭙﺮﯼ ﺑﻐﻠﺶ ٠٠٠  بوسش ﮐﻨﯽ ٠٠٠

ﺩﺳﺘﺘﻮ ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﻧﺶ ﺑﻨﺪﺍﺯﯼ ٠٠٠ ♥

نگات ﮐﻨﻪ ٠٠٠ ♥

نگاش ﮐﻨﯽ ٠٠٠ ♥ بگه ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ٠٠٠ بگی آقامون اینا ﺩﯾﻮﻭﻧﺘﻢ ٠٠٠ 

سرشو بکنه تو گودی گردنت با ﺻﺪﺍﯼ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﺑﺨﻨﺪﻩ ٠٠٠ ♥

با ﻇﺮﺍﻓﺖ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺷﯿﻄﻮﻧﯽ ﮐﻨﯽ ٠٠٠ 

ﻭﻗﺘﯽ ﺟﻠﻮ ﺁﯾﻨﻪ ﻭﺍﻣﯿﺴﺘﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﻓﯿﮕﻮﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ٠٠٠ 

میگه ﻋﻀﻠﻪ ﺭﻭ ﻧﮕﺎ ٠٠٠ 

بخندی ﺑﮕﯽ ﺗﻮ ﻗﻮﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ♥

اﺯ ﺗﻮ ﺁﯾﻨﻪ ﭼﺸﻤﮏ ﺑﺰﻧﻪ ﺑﮕﻪ : ♥

وﺭﻭﺟﮏ ﺗﻮﻫﻢ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ٠٠٠ ♥

ﺑﯿﺎﺩ ﺩﻧﺒﺎﻟﺖ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﯽ ٠٠٠ 

بزﻭﺭ ﺑﮕﯿﺮﺗﺖ ٠٠٠ ♥

ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻨﺪﯾﻦ ٠٠٠ ♥ یهو ﺁﺭﻭﻡ ﺷﯿﻦ ٠٠٠ ♥

ﯾﻬﻮ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﺶ ﺑﮕﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ٠٠٠ ♥

تو ﮔﻮﺷﺖ ﺑﮕﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ﻧﺒﺎﺷﯽ ٠٠٠ ♥ وقتی دستتو محکم میگیره ٠٠٠ 

. وقتی میخوای باهاش فوتبال نگا کنی ٠٠٠ 

بگه ﺍﺧﻪ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ٠٠٠ ♥

ﺗﻮﺭﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺍ ﺑﺮﻭ ﻏﺬﺍﺗﻮ ﺑﺴﻮﺯﻭﻥ ٠٠٠ ♥

لج ﮐﻨﯽ ٠٠٠ ♥ ﻧﺎﺯﺗﻮ ﺑﮑﺸﻪ ٠٠٠!! ??زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ٠٠٠

با تمام سختیاش ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﯽ .

_____________++++++++++++++++++++++__________

خدایـــــــــــا!!!

نذار هیچکس حسرت به دل بمونه که یه بار فقط یه بار دست عشقش تو دستاش باشه…

###############################

سَــــــــلامَــــــتے روزے کــه مَـــــــن رو تََـــــــخـــت بیمارستانمو

.

.

.

.

عشـــــقم با نــــــی نـــــی مون تو بغلش بیاد و…

بگه: دلــــــت بســــوزه خــــــانوم. . .. شَــبیـه خــــودمه 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

??به بعضـیـــــــــا باس گـــــــــفت:✘

?? بین من و عشـــــــــقم…!??

هـــــــــمزن برقی هم نمـــــــیتونه به هم بزنه…??

??شـــــــــما که جای خـــــــــود داری ☞⇄??

?? قاشـــــــــق چاے خــــــــوری…??

************************************

کسی را دارم ..

که انقدر برایم کسی هست که

نگاهم دنبال کسی نیست

این را هزاران بار فریاد زده ام و میزنم که دیگر

کسی به چشمانم نمی آید " هرگز

***************************************


مردم میگویند : “آدمهای خوب را پیدا و بدها را رها”
اما باید اینگونه باشد : “خوبی را در آدمها پیدا و بدی آنها را نادیده بگیریم”
چون هیچکس کامل نیست !

***************************************

یہ زندگــے ایدہ آل یعنـــے:
قبل اومدنش بـــراش آرایش کنــے عطــــــــر بزنـــــے
لباس نو تنت کنــــــے وقتـــــے اومــــد بپــــــرے بغلــــش
بوســــش کنے دستتــــو دور گردنــــش بنــــداز ے
نـــــگات کنــــه نــــگاش کنـــــے بــــــگه خانومــــــم
عــاشــقتــــــم بگـــے مـــــرد مـــــن دیـــوونتــــم بــا صــداے مردونــــ

***************************************


مـآ تـویِ جـامِعه ای زِندِگــی مـی کنیـم کـه:

بـه زَن هـآ یـآد مـیدَن ٫مُـرآقِب بـآشَن که بهِشون تـَ#جـآوُز نَشه . . .

وَلـی به هیچ مَـردی یـآد نِمـیدَن که تــَ#جـآوُز نـَکُنه. . . !✘

***************************************


حسِ خوب یعنی ؛

وقتی صداش میکنی و میگه جونم و دقیقاً همون لحظه

تو از لحنِ صداش ,

دلت یه جوری میشه …

یه جورِ خــــــوبـــــ

***************************************


خیالت تخت….!!!!
که اگر روزی از کنارم تصادفا رد شدی…!!!!
سعی میکنم انقدر غریبه به نظر برسم…!!!!
که هوس کنی…!!!!
دوباره عاشقم شوی…!!!!

***************************************


البته که دوستت دارم

احمق جان

ولی آزارت می دهم

دلیلش هم صاف و ساده این است

که دوستت دارم این را می فهمی؟

آدم کسانی را که به آنها بی تفاوت است آزار نمی دهد.

***************************************


ﻣﻦ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﻢ … ﻓﻘﻂ … ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻟﻌﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﮕﻮ : ﺣﻼﻟﻢ کند ؛ ﻫﻨﻮﺯ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﺎﺩ ﺗﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﺑﻢ . . . هنوز عکستو تو بغلم میگیرم و میبوسم . . . نمیتوانم فراموشت کنم . . . نتونستم جاتو به کسی بدم هنوز هم ملکه قلب کوچکم هستی . . . دوستت دارم هام همه عاشقونه بود . . .

***************************************


دلنوشته… سلام غریبه خوبی؟؟!! هه چه سوال چرتی پرسیدم معلومه که خوبی میدونی چیکار کردی؟ نه نمیدونی الان بهت میگم… وقتی رفتی فاتحه زندگیمو خوندی… روزی میرسه که باید بیای سر قبرم و یه فاتحه هم برای شادی روحم بخونی… ببخشید که خیلی دوستت داشتم ببخشید که زندگیم بودی ببخشید که از دوریت دق کردم ببخشید که عکسات همدم تنهاییم شد مدیونی اگه گریه کنی سرخاکم اخه اگه اشکات بریزه رو سنگ قبرم منو تو قبر میسوزونه… یادته بهت میگفتم گریه کنی دنیا رو به آتیش میکشم؟ الان دیگه دستم از دنیا کوتاهه… گریه نکنی که بهشت رو جهنم میکنم… دیر اومدی خیلی دیر وحید رفت… درسته رفتی ولی همیشه برات آرزوی خوشبختی کردم… . . . خداحافظ غریبه.

***************************************


⇦مخاطب خاص⇨ عِشـــــ♥ــــــقَم همــ♥ــــــنفسم ⇦این پُستُ گذاشتم ڪہ بگـــــَم : بی تُو میمیرم . . . می خوام بِگَم : تُو دُنیایِ مَنی . . . می خوام بِگَم : دوستِت دارَم فَقَط بِه خاطِر خُودِت . . . می خوام بِگَم : شُدی هـــــَمه ی فِکرَم . . . می خوام بِگَم : اَگِه یِه روز نَبینَمِت چقَدر دِلَم بَرات تَنگ میشِه . . . می خوام بِگَم : نَبودَنِت بَرام پـــــــــــــــایانِ زِندِگیه . . . می خوام بِگَم : یِه گوشِه چِشاتُو بِه هَمِه دُنیا نِمیدَم . . . می خوام بِگَم : بیشتَر اَز عِشقِ لِیلی بِه مَجنون عاشِقِتَم . . . می خوام بِگَم : هَر جور کِه باشی دوستِت دارَم . . . می خوام بِگَم : مِثلِ نَفَسی بَرام اَگِه نَباشی مَنَم نیستَم . . . میخوام بِگَم : هَر شَب با خیالِت می خوابَم . . . می خوام بِگَم : جایگاهِ هَمیشِگیت تو قَلبِ مَنِه . . . می خوام بِگَم : حاضِرَم قَشَنگتَرین لَحظِه هام رُو با سَخت تَرین دَقایِقَت عَوَض کُنَم. می خوام بِگَم : دَر یک کلام هــــــــــَــــمہ وجــــ♥ـــودم توی

***************************************


 یه روزی میاد تو خونمون

کنار هم نشستیم
یهو میبینیم دختر کوچولومون
بااصوات نامفهومی
صدامون میکنه
میریم سمتش
میبینیم دسته مبل گرفته
و رو پاهای تپلش ایستاده
تو میری سمتش
بلندش میکنی
میبوسیش
میگی قوربون عروسک بابا بشم
ک بزرگ شده میخواد راه رفتن
یاد بگیره
بعد دوتاییمون
دستاشو میگیریم
و میخوایم اولین قدمای زندگیشو
یادش بدیم
چ روزی بشه اون روز

 

جیر جیرک به خرس گفت:

عاشقت شدم!!

خرس گفت:

الا وقت استراحت زمستانه من است!!بگذارهر وقت از خواب بیدار شدم صحبت میکنیم!.

شش ماه بعد…

خرس از خواب زمستانه اش بیدار شد.اما جیرجیرک را ندید!!

او نمیدانست که جیرجیرک ها فقط سه روز عمر میکنن!!


عکس عاشقانه بوسه و بغل کردن + متن های احساسی و عاشقانهگردآوری و بازنشر:مجله زیبایی لایت مد

wWw.LiteMode.iRloading...

مطالب داغ و دیدنی

ارسال دیدگاه

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.