آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه

مطالب جدید و خواندنی

آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه

روزهای تابستان روزهای گرمی هستند که باعث عرق کردن می شوند. برای اینکه موهای مرتبی در خانه داشته باشید، می توانید آنها به شکل های مختلف ببافید یا به گونه ای آرایششان کنید که بدفرم و بدشکل دیده نشوند. ما در این مطلب چند نمونه ساده را نمایش داده ایم که زیبا هستند.

روش اول: بافت دوطرفه
۱٫ موها را از پشت سر به دو قسمت مساوی تقسیم کنید.

۲٫ هر کدام از آنها را به صورت حصیری از بالا ببافید و تا پایین ادامه دهید.

آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری ,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده, آرایش مو ساده آموزش تصویری , آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری ,

۳٫ انتهای مو را از وسط به سمت پشت تا کنید. همین کار را با بافت دیگر انجام دهید.

۴٫ موی بافته و تا شده را با سنجاق سر به صورت افقی روی سر محکم کنید. دسته دوم را در بالای آن با سنجاق محکم کنید.

آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری ,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده, آرایش مو ساده آموزش تصویری , آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری ,

۵٫ برای زیبایی بیشتر قسمت بالای بافت ها را با گل های طبیعی تزئین کنید.

روش دوم: بافت گره ای
۱٫ جلوی سر فرق کج باز کنید. در قسمت کوچک تر، به اندازه ۵ تا ۸ سانتی متر تو بروید و یک دسته مو بردارید. دسته مو را به دو قسمت مساوی تقسیم کنید. با موها یک مربع ۵ سانتی متری بسازید.

۲٫ انتها آنها را به هم گره بزنید. اجازه دهید این فاصله بین ریشه و گره موها باقی بماند.

آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری ,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده, آرایش مو ساده آموزش تصویری , آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری ,

۳٫ دو دسته مو را با هم یکی کنید. از فاصله ۲٫۵ سانتی متری از ریشه و در امتداد فرق اولی، یک دسته دیگر مو بردارید و با دسته اولی (که یکی شده اند) به هم گره بزنید.

۴٫ این کار را تا زمانی تکرار کنید که به پشت گوش ها برسید.آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری ,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده, آرایش مو ساده آموزش تصویری , آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری ,

۵٫ انتهای مو را با کش قیطانی و بسیار نازک محکم کنید و با سنجاق به سر بچسبانید.

روش سوم: بافت تِل
۱٫ فرق موها را از وسط باز کنید و تا پشت سر ادامه دهید.

۲٫ هر کدام از آنها را به صورت ساده ببافید.آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری ,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده, آرایش مو ساده آموزش تصویری , آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری ,

۳٫ بافت ها را در بالای سر و همچون تِل، از یک طرف به طرف دیگر ببرید و با سنجاق آنها را در جای خود محکم کنید. بهتر است چند دسته مو در جلوی سر نگهدارید.

۴٫ برای اطمینان از محکم بودن، لابه لای موها سنجاق های مویی کار بگذارید و تافت بزنید.آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری ,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده, آرایش مو ساده آموزش تصویری , آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری ,

۵٫ موهایی که زیر بافت ها باقی مانده اند را با بابلیس فر کنید و از دو طرف روی صورت بیندازید.

روش چهارم: مدل پیچ
۱٫ یک هدبند کشی روی موهای خود در جلوی سر بگذارید. آن را تا کنار گوش پایین بیاورید و به ریشه موها نزدیک کنید.

۲٫ از جلوی سر شروع کنید و دسته ای از موها را بردارید و دور کش بپیچانید.


آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری ,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده, آرایش مو ساده آموزش تصویری , آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری ,


۳٫ این کار را در سرتاسر هدبند کشی ادامه دهید به صورتی که هیچ اثری از هدبند دیده نشود.

۴٫ در این مرحله، این خود یک مدل است که موها باز و رها باشند.آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری ,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده, آرایش مو ساده آموزش تصویری , آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری ,


۵٫ اما اگر بخواهید باقی موها را  نیز جمع کنید، موها را دسته دسته، از پایین لوله کنید و داخل هدبند کشی بگذارید. همین کار را ادامه دهید تا همه موها جمع شوند و در پشت سر یک دسته موی لوله شده به وجود بیاید.

روش پنجم: مواج و رها
۱٫ از جلوی سر، موها را دسته دسته بگیرید، شانه کنید، تافت بزنید و با شانه پوش، ریشه آنها را پوش بدهید تا حجم پیدا کنند.

۲٫ پس از اینکه سه تا چهار ردیف از موها را به این ترتیب آماده کردید، با شانه پوش بسیار آرام به سمت پایین شانه کنید تا مو به هم ریخته و گره خورده دیده نشود.آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری ,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده, آرایش مو ساده آموزش تصویری , آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری ,

۳٫ از دو طرف سر، دسته های بزرگی از مو را بگیرید و به وسط و پشت سر بیاورید و با سنجاق آنها را در همان جا محکم کنید.

۴٫ همه موها را به یک طرف سر جمع کنید و با یک کش پلاستیکی نازک آنها را ببندید.آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری ,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده, آرایش مو ساده آموزش تصویری , آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری ,

۵٫ دنباله موها را پوش دهید تا پر و حجیم به نظر برسند.

۶٫ سپس روی آنها را با شانه صاف و تافت اسپری کنید. با یک بابلیس بزرگ می توانید دسته موها را به داخل شکل دهید. در جلوی سر هم یک دسته کوچک نگهدارید و پایین آن را بابلیس بپیچید تا روی صورت جلوه داشته باشد.

روش ششم: دم اسبی کج
۱٫ موهای خود را از پشت سر دسته کنید و آنها را محکم بکشید گویا می خواهید دم اسبی کج در یک طرف سر درست کنید.

۲٫ دم اسبی را از وسط دو دسته کنید و آنها را محکم به هم گره بزنید.

آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری ,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده, آرایش مو ساده آموزش تصویری , آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری ,

۳٫ دوباره ادامه موها را به هم گره بزنید و این کار را آنقدر ادامه دهید تا موها تمام شوند. سپس انتها آنها را با کش پلاستیکی محکم کنید.

۴٫ موها را به یک کش نازک به یک طرف جمع و محکم کنید.

آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری ,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده, آرایش مو ساده آموزش تصویری , آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری ,

۵٫ چند طره مو را هم می توانید در کنار گوش خود با بابلیس فر کنید تا زیباتر دیده شود.

روش هفتم: مدل باز
۱٫ از بالای سر، یک دسته ۵ سانتی متر مو بردارید و از بالا تا پایین دور بابلیس بپیچید. تافت بزنید و چند دقیقه نگهدارید.

۲٫ همین کار را با بقیه موهای سر انجام دهید. توجه داشته باشید که مو را پشت به صورت بپیچید.

آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری ,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده, آرایش مو ساده آموزش تصویری , آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری ,

۳٫ در سمت دیگر سر، از قسمت جلو دو سانتی متر مو بردارید و بپیچید و انتهای آن را با سنجاق محکم کنید.

۴٫ یک دسته دیگر را نیز به همین ترتیب در پشت آن درست کنید و هر دو را با یک سنجاق در پشت سر محکم کنید.

آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری ,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده, آرایش مو ساده آموزش تصویری , آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری , مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده,آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه,آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده,چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری ,چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری آرایش مو ساده, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, مدل مو تابستانه دخترانه آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری مدل مو تابستانه دخترانه, آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری چند مدل مو تابستانه, آرایش مو ساده چند مدل مو تابستانه مدل مو تابستانه دخترانه آموزش تصویری , آرایش مو ساده مدل مو تابستانه دخترانه چند مدل مو تابستانه آموزش تصویری ,

۵٫ این مدل برای موهای کوتاه مناسب است.loading...

مطالب داغ و دیدنی

ارسال دیدگاه

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.