اس ام اس فراموشی و دل کندن

مطالب جدید و خواندنی

اس ام اس فراموشی و دل کندن

اس ام اس فراموشی,جدیدترین اس ام اس دل کندن,اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید,,اس ام اس فراموشی جدیدترین اس ام اس دل کندن,اس ام اس فراموشی اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید,اس ام اس فراموشی ,جدیدترین اس ام اس دل کندن اس ام اس فراموشی,اس ام اس فراموشی اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید,جدیدترین اس ام اس دل کندن ,اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید اس ام اس فراموشی,اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید جدیدترین اس ام اس دل کندن,اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید , اس ام اس فراموشی, جدیدترین اس ام اس دل کندن, اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید,اس ام اس فراموشی جدیدترین اس ام اس دل کندن اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید,اس ام اس فراموشی جدیدترین اس ام اس دل کندن ,اس ام اس فراموشی اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید جدیدترین اس ام اس دل کندن,اس ام اس فراموشی اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید ,اس ام اس فراموشی جدیدترین اس ام اس دل کندن,اس ام اس فراموشی اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید,جدیدترین اس ام اس دل کندن اس ام اس فراموشی اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید,جدیدترین اس ام اس دل کندن اس ام اس فراموشی ,جدیدترین اس ام اس دل کندن اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید ,جدیدترین اس ام اس دل کندن اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید اس ام اس فراموشی,جدیدترین اس ام اس دل کندن اس ام اس فراموشی,جدیدترین اس ام اس دل کندن اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید,اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید اس ام اس فراموشی جدیدترین اس ام اس دل کندن,اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید اس ام اس فراموشی ,اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید جدیدترین اس ام اس دل کندن اس ام اس فراموشی,اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید جدیدترین اس ام اس دل کندن ,اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید اس ام اس فراموشی,اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید جدیدترین اس ام اس دل کندن, اس ام اس فراموشی جدیدترین اس ام اس دل کندن, اس ام اس فراموشی اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید, جدیدترین اس ام اس دل کندن اس ام اس فراموشی, جدیدترین اس ام اس دل کندن اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید, اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید اس ام اس فراموشی, اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید جدیدترین اس ام اس دل کندن,اس ام اس فراموشی جدیدترین اس ام اس دل کندن اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید ,اس ام اس فراموشی اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید جدیدترین اس ام اس دل کندن,اس ام اس فراموشی جدیدترین اس ام اس دل کندن اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید,اس ام اس فراموشی اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید جدیدترین اس ام اس دل کندن ,اس ام اس فراموشی اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید جدیدترین اس ام اس دل کندن,اس ام اس فراموشی جدیدترین اس ام اس دل کندن اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید,جدیدترین اس ام اس دل کندن اس ام اس فراموشی اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید ,جدیدترین اس ام اس دل کندن اس ام اس فراموشی اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید,جدیدترین اس ام اس دل کندن اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید اس ام اس فراموشی,جدیدترین اس ام اس دل کندن اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید اس ام اس فراموشی ,اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید اس ام اس فراموشی جدیدترین اس ام اس دل کندن ,اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید جدیدترین اس ام اس دل کندن اس ام اس فراموشی ,اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید اس ام اس فراموشی جدیدترین اس ام اس دل کندن,اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید جدیدترین اس ام اس دل کندن اس ام اس فراموشی, اس ام اس فراموشی جدیدترین اس ام اس دل کندن اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید, جدیدترین اس ام اس دل کندن اس ام اس فراموشی اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید, اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید اس ام اس فراموشی جدیدترین اس ام اس دل کندن, جدیدترین اس ام اس دل کندن اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید اس ام اس فراموشی, اس ام اس فراموشی و دل کندن جدید جدیدترین اس ام اس دل کندن اس ام اس فراموشی,

+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++

 می روی و من تحمل می کنم نبودنت را
می مانم و تو فراموش می کنی بودنـم را


+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++


دیروز می مردن ، فراموش می شدن آرام آرام …
امروز چه زود از یاد می رویم بی آنکه بمیریم …


+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++


قبر واقعی آدم در خاک نیست ، بلکه در قلب کسی است که فراموشت نمیکند !!!


+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++


چون به کام دل نشد دستی در آغوشت کنم / میرم تا در غبار غم فراموشت کنم
سر در آغوش پشیمانی گذارم تا تو را / ای امید آتشین با گریه خاموشت کنم


+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++


تو آسمون عاشقی ستاره پیدا نکنی / مدیون اشکای منی اگه فراموشم کنی


+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++


روزگار استاد فراموشی هاست ، امید وارم شاگردش نباشی !!!


+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++


به یاد آوردنت هر روز ، درد آورترین شکل فراموشی ست !


+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++


تصمیم گرفتم آنقدر کمیاب شوم شاید دلی برایم تنگ شود ، ولی افسوس فراموش شدم !


+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++


اشک خشک میشه ، خنده محو میشه ، اما یاد تو فراموش نمیشه !


+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++


از سکوت پرسیدم برای بهترینم چه بنوسیم ؟
گفت : بنویس ما را چون روزگاران مبر از یاد …


+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++


و عشق هیچگاه فراموش نمی شود مگر ۱ بار ؛ آن هم برای همیشه !!!


+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++


“بر باد رفته” صد بار بهت است از “از یاد رفته” !


+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++


از وقتی رفتی غمگینه خونه / گریم میگیره با هر بهونه
رفتی و موندم با این همه درد / هرگز نمیشه فراموشت کرد


+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++


زیبایی ها را چشم می بیند و مهربانی ها را دل …
چشم فراموش میکند اما دل هرگز …
پس بدان تازمانی که دل زنده است فراموش نخواهی شد !


+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++


میدونی بن بست زندگی کجاست ؟
جایی که نه حق خواستن داری نه توانایی فراموش کردن …


+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++


برات گردنبندی از گریه خریدم !
یادت باشه اگه فراموشم کنی ، گریه هام گردن توست !


+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++


می آیی و میروم من از هوش / رفتی و نمیشوی فراموش


+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++


کاش مىشد بدونى که فراموش کردنت مثل برآورده شدن آرزوهایم محال است …


+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++


فراموش کردن دوستان بزرگ لطمه زدن به قانون خاطره هاست …
همیشه به یادتم …


+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++


نمی گویم فراموشم مکن هرگز
ولی گاهی به یاد آور رفیقی را که می دانی نخواهی رفت از یادش …


+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++


آدم عزیزانشو فراموش نمیکنه بلکه به ندیدنشون عادت میکنه …
تقدیم به کسی که عادت به ندیدنش مثل فراموش کردنش غیر ممکنه !


+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++


نبودن هیچگاه به تلخی فراموش کردن یک بودن نیست …


+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++


مرا بازیچه خود ساخت چون موسی که دریا را / فراموشش نخواهم کرد چون دریا که موسی را
خیانت غیرت عشق است وقتی وصل ممکن نیست / چرا آشفته می خواهی خدایا خاطر ما را ؟


+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++


خاطره تنها مدرکی است که فراموشی را محکوم می کند ، پس بمان در خاطرم !


+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++


فراموش کن چیزی را که نمی توانی بدست آوری و بدست بیاور چیزی را که نمی توانی فراموش کنی !!!
شکسپیر


+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++


تنها یک برگ مانده بود …
درخت گفت : منتظرت میمانم !
برگ گفت : تا بهار خداحافظ !
بهار شد ولی درخت میان آن همه برگ دوستش را فراموش کرده بود …


+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++


ما بخار شیشه ایم ؛ نازمون کنی اشکمون در میاد چه برسه فراموشمون کنی !


+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++


اگر پوسیده گردد استخوانم ، نگردد مهرت از جانم فراموش …


+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++خاطرات ناقوس هایی هستند که در ایام فراموشی به صدا در می آیند …


+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++


عادت می کنم :
به داشتن چیزی و سپس نداشتنش
به بودن کسی و سپس به نبودنش
تنها عادت می کنم … اما فراموش نه !!!


+++++++ اس ام اس فراموشی و دل کندن +++++++

تا عشق تو آمد در قلبم ، تو رفتی
تا آمدم بگویم نرو ، رفته بودی
تا خواستم فراموشت کنم خودم را فراموش کردم …
loading...

مطالب داغ و دیدنی

ارسال دیدگاه

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.